Alüminyum Çatı Kaplamaları

Alüminyum Çatı

Alüminyum Çatı Kaplamaları

Türkiye’nin tek kat metal çatı kaplamaları ile tanışması 1970’li yıllarda başlamıştır. İki kat metal arasına yalıtım malzemesi kullanılarak yapılan sandviç paneller ise 1985 civarında ilk kez kullanılmaya başlanmıştır. Gerek tek kat örtülerin değiştirilmesi gerekse yeni yapılan binalarda giderek daha çok tercih edilmesi nedeniyle sanayi yapılarının  ve ticari yapıların vazgeçilmez çatı kaplama malzemesi haline gelmiştir.

Alüminyum, çatı kaplaması olarak kullanılan diğer metal çatı kaplamalarına göre oldukça yeni bir kaplamadır. Çatı kaplamalarında kullanılan alüminyum levhaların kalınlıkları 0,60-0,80 mm'dir. Hafifliği ve güneş ışınlarını yansıtması nedenleriyle sıcaklık artışını önlemesi alüminyumun başlıca yararlı yönleridir.

Kolayca lehimlenememesi ve güneş ışınlarını çok iyi yansıtması nedenleriyle komşu ve yakın binalardakileri rahatsız etmesi; ayrıca parlaklığı ile gözde kamaşma yapması alüminyumun önemli sakıncalarını oluşturur. Bu bölümün başlangıcında çinko ve bakır için açıklanan uygulama teknikleri ve detaylar alüminyum kaplamalar için de geçerlidir; ancak detaylarda bazı ufak farklar vardın Alüminyum çatı kaplamalarında levha ve ek boylarının 8 m'yi geçmesi halinde, çinko ve bakır için açıklanan saçağa paralel dilatasyon yapılması gereklidir. Eğime dik doğrultuda levhaların genişlikleri kenetler yapılmadan önce 50-65 cm genişliktedir. 

Alüminyum çatı kaplamalarının yaygın bir türü de, genişliği 58,0 cm, boyu ise 30,0-40,0 m olan, şekillendirilmiş çatı kaplamalarıdır. Bu çatı örtüsü, eğime paralel olarak 50 cm aralıklarla eğim doğrultusundaki ahşap kirişlere oturtulan ata ara kırlangıç kuyruğu şeklinde nervürlü tespit elemanları yardımıyla sabitlenir. Tespit işi bir taraftan başlanarak ve alüminyum levhanın kırlangıç kuyruğu kısmı açılarak, metal tespit elemanına geçirilerek yapılır. Bu sistemde eğime dik doğrultuda alüminyum levhanın tespit elemanına geçirilmesi dışında bir tespit gerekli değildir.

Alüminyum çatı kaplamasının özel şekli nedeniyle tespit elemanıyla alüminyum levha arasında (a) ile işaretlenen bir fark vardın bu fark sistemin rahatça genleşmesine olanak verir.

Alüminyum çatı kaplamalarının başka bir türü, günümüzde sandviç panel olarak üretilen çatı örtüleridir, Bu paneller çok değişik profillerde üretilebilmektedir. Genelde, bu panellerin üst yüzleri alüminyum trapezoidal, alt yüzleri ise, nervürlü levha olarak alüminyum ya da sac'dan olabilir; bu panellerin orta kısımları sert poliüretan köpükten üretilmektedir.

Alüminyum çatı örtülerinin poliüretansız olarak yalnızca alüminyumdan üretilen türleri de vardır. Poliüretanlı alüminyum sandviç çatı panellerinin en ve boy yönlerinden ayrıca farklı profillerde üretilen türleri de vardır. Etiketler: alüminyum Çatı kaplamaları


MANTOLAMA YAPTIR.COM

Sitemizde bulunan her türlü içeriğin (metin, resim, grafik, ses, animasyon, video vb.) izinsiz kullanımı başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata aykırı ve telif hakkı ihlali niteliğinde olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen kopyalanamaz, kullanılamaz, değiştirilemez ve çoğaltılamaz. Bu yasağa uymayanlar hakkında her türlü yasal haklarımızı kullacağımızı bildiririz.


İletişim

iletisim@mantolamayaptir.com

Google+

mantolamayaptir

Twitter

@mantolamayaptir

Facebook

mantolamayaptir